Δήμος Θεσσαλονίκης: Ειδικό πρόγραμμα λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών