Νέο παιδικό βιβλίο από την Ελένη Ταμαρέση – Παπαθανασίου