Αγιοπαυλίτικα 2023: Διήμερο εκδηλώσεων στον Άγιο Παύλο