Ο Γιώργος Χατζηνάσιος με την Σ.Ο.Δ.Θ. στο Θέατρο Κήπου