Συναυλία με το φωνητικό σύνολο “νήμα” στο Ισλαχανέ