Ο Στυλιανός Δ. Κατρανίδης επανεξελέγη στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας