Δράση φύτευσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος SOHACK