Συναυλία Manitarock & Kadinelia, στο Θέατρο Κήπου, 1Ιουλίου