Νέος Πρόεδρος στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης εξελέγη ο Αθανάσιος Κίκης