Ψήφισμα Συλλόγου Καθηγητών Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης για τη στέγαση της Κ.Ο.Θ.