Μουσική παράσταση “Τα παλιά στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης” στο Κόδρα