Εργασίες Παγκόσμιου Συμποσίου στη Νάουσα – Η Ηθική του Αριστοτέλη και Κονφούκιου για τον 21ο αιώνα