Θαλασσινά μπάνια και εκδρομές για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης