Μνημόνιο συνεργασίας Ο.Τ.Θ. και Συλλόγου Αποφοίτων του Προγράμματος «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη», του Α.Π.Θ.