Δήμος Θεσσαλονίκης: Μέτρα πρόληψης και προστασίας εν όψει υψηλών θερμοκρασιών