ΠΕΔΚΜ: Εκδήλωση απονομής τιμητικών διακρίσεων σε επιστήμονες με σημαντική κοινωνική προσφορά