Χρήστος Θηβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου, 17 Ιουλίου