Δήμος Θέρμης: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη