Ένα νέο πυροσβεστικό όχημα δώρισαν στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Κουφαλίων ο Δήμος Χαλκηδόνος και η ΜΕΒΓΑΛ