Ανοιχτή πρόσκληση σε νέους συνθέτες ηλικίας 20 – 32 ετών