Παραδοσιακή γκρεκάνικη μουσική Notte della Taranta, στο Σταυρό, 24 Ιουλίου