“Μονοπάτια και Στόχοι”: Προσφορά αλληλεγγύης στους ένστολους