“Σφήκες” σε ελεύθερη διασκευή της Λένας Κιτσοπούλου, στο Θέατρο Δάσους, 25 & 26 Ιουλίου