Φοιτητές Ιατρικής προσφέρουν εθελοντική υποστήριξη σε Μονάδες Υγείας της Βόρειας Ελλάδας