Βράβευση της Ομάδας Ανοιχτού Λογισμικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας