Συνεργασία του ΟΑΣΘ με ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ για εκπόνηση “οδηγού καλής πρακτικής”