Συνεδριάζει για πρώτη φορά το συντονιστικό όργανο για το Fly Over