Εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης