Ο Νίκος Ζωιδάκης έρχεται στο Φράγμα της Θέρμης, 23 Αυγούστου