Ο Γιάννης Πάριος στο Κιλκίς και στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης