Βραδιά αφιερωμένη στον Βασίλη Τσιτσάνη στη Γ΄ Κοινότητα Θεσσαλονίκης