Πρόσκληση σε ακρόαση για την παράσταση “Το Γκρούφαλο”