«Το Δάσος των Όρκων» από τον συνθέτη Γιάννη Αιόλου στο Πέτρινο Γυμνάσιο