Οι She Wants Revenge έρχονται στο Eightball στις 4 Σεπτεμβρίου