Τιμητική εκδήλωση για τα 133 μέλη του ΑΠΘ που αποχωρούν