Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος» στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών