Έναρξη εγγραφών στον Χορευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης “Η Ήπειρος”