Ονοματοδοσία σε «Πάρκο Βασίλειος Παπάς» το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Πανόραμα