Ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ για την κατάργηση του άρθρου 296 του ν. 4957/2022