Αγαπημένες μουσικές και θέατρο στην πρώτη εβδομάδα του #PRESS_taratsa