Θεοτόκια 2023 στα Πεύκα, από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου