Οι “Μουσικοί του Κουτιού” ζωντανά στην Τριανδρία, 14 Σεπτεμβρίου