ΑΠΘ: συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πλημμυροπαθείς