Ημερίδα: Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος στους νέους: Μπορεί να προβλεφθεί;