Μέχρι τις 17/9 το mini Museum of Illusions στην πλατεία Αριστοτέλους