Δήμος Θεσσαλονίκης: Πάνω από 50 τόνοι βοήθειας για τη Θεσσαλία