Μια ατμοσφαιρική βραδιά στο Βυζαντινό Λουτρό από το Ωδείο Άνω Πόλης