Παρουσίαση του βιβλίου «Η Ιστορία της Ίμβρου μέσα από τις Μαρτυρίες των Ανθρώπων της»