Αναβάλλεται η παράσταση “Οιδίπους Τύραννος” στην ΕΜΣ