«Ο Αλαφροΐσκιωτος, μια δεισιδαιμονία της Κρήτης» στο Θέατρο λύχνος